หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 77 71
94.67%
4
5.33%
0
0.00%
75
2 โรงเรียนบ้านบักดอง 52 34
72.34%
8
17.02%
5
10.64%
47
3 โรงเรียนบ้านตาปรก 48 33
68.75%
14
29.17%
1
2.08%
48
4 โรงเรียนบ้านกระเบา 45 29
76.32%
9
23.68%
0
0.00%
38
5 โรงเรียนบ้านหนองบัว 40 28
73.68%
7
18.42%
3
7.89%
38
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 45 27
71.05%
8
21.05%
3
7.89%
38
7 โรงเรียนบ้านดาน 34 27
84.38%
4
12.50%
1
3.13%
32
8 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 41 24
66.67%
11
30.56%
1
2.78%
36
9 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 27 21
80.77%
4
15.38%
1
3.85%
26
10 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 32 17
60.71%
7
25.00%
4
14.29%
28
11 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 21 16
84.21%
2
10.53%
1
5.26%
19
12 โรงเรียนโนนสูง 25 16
80.00%
4
20.00%
0
0.00%
20
13 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 21 15
71.43%
5
23.81%
1
4.76%
21
14 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 32 14
56.00%
10
40.00%
1
4.00%
25
15 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 24 13
65.00%
5
25.00%
2
10.00%
20
16 โรงเรียนบ้านอาราง 30 13
50.00%
12
46.15%
1
3.85%
26
17 โรงเรียนบ้านกระเจา 25 9
47.37%
7
36.84%
3
15.79%
19
18 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 17 9
56.25%
7
43.75%
0
0.00%
16
19 โรงเรียนบ้านดอนข่า 23 8
50.00%
4
25.00%
4
25.00%
16
20 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 13 4
40.00%
4
40.00%
2
20.00%
10
21 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 14 3
25.00%
5
41.67%
4
33.33%
12
22 โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 12 3
37.50%
5
62.50%
0
0.00%
8
23 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 8 2
40.00%
2
40.00%
1
20.00%
5

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com