#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
64.8
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง ไพลิน พิมมาศ
1.นาย จักรวรรดิ ไชยชนะ
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
62
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย สราวุฒิ พิมมาศ
1.นาย วรรณะ ไชยชนะสงคราม
3 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
65
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา ยาคำ
2.เด็กหญิง ศิวาพร ตาสี
3.เด็กหญิง ภชราภรณ์ ศรีวัย
1.นาย ณัฐวัฒน์ รณกรธีรัตม์
2.นาย วัชรชัย มงคลธนกิตติ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com