#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85
11
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
1.เด็กหญิง เหมรัตน์ สุดวิลัย
1.นาง อุมาพร แสงสว่าง
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
1.เด็กหญิง ภัทรธิดา อินทนิล
2.เด็กชาย วีระชน ริพิมพ์
3.เด็กหญิง ฐิตาภา สินศิริ
1.นาง อุมาพร แสงสว่าง
2.นาย วรวิทย์ วงศ์บุญ
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย ชลธาร วงศ์บุญ
2.เด็กชาย ชลิต ชารี
3.เด็กหญิง ปิยาอร พลชัย
1.นาย วรวิทย์ วงศ์บุญ
2.นาง อุมาพร แสงสว่าง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com