#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
64
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย อนาวิล เข็มแก้ว
1.นาง พรมงคล มีสติ
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
60
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย สุรสิทธิ์ เทือกทา
1.นาย ชนสิษฎ์ ไชยสุข
3 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
63
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง พรพิมล ประดับสุข
2.เด็กหญิง สุภิญญา บุศราคำ
3.เด็กชาย ศิริภพ พิญญาณ
1.นาง วาสินี สอดห่วง
2.นาง ดารณี วรโพด

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com