#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
76
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง กนกอร สุรกา
1.นางสาว ดาวิณี อิงไทย
2 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79.29
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง วิลาวัณย์ เทียมจิตร
1.นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง
3 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
79
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กชาย ประวิทย์ ชิณโชติ
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ มาตตี
3.เด็กชาย วิรุฬ เทพพล
1.นาง สุชาดา วรรณสาย
2.นางสาว ดาวิณี อิงไทย
4 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
73
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง ธัญสกา ประชานอก
2.เด็กหญิง บุณยวีร์ มาลัยวงษ์
3.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ธิวัน
1.นาง สุชาดา วรรณสาย
2.นางสาว ดาวิณี อิงไทย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com