#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
64
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง จิรัชยา ทันงาม
1.นาง ชุติกาญจน์ บริบูรณ์
2 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
68
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กชาย วิทวัส ถุงจันทร์
2.เด็กชาย อนุสรณ์ ภูมิผักแว่น
3.เด็กชาย มิตรภาพ อินโบราณ
1.นางสาว ดุษฎี เทศกูล
3 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
62
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง ณัชกานต์ มะปราง
2.เด็กหญิง ไพลิน แก้วมา
3.เด็กหญิง ภัคชิสา ควรคนอง
1.นางสาว ดุษฎี เทศกูล
4 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
66
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง นิชธาวัลย์ ตุมชาติ
2.เด็กหญิง วริษา อินโบราณ
1.นาง ชุติกาญจน์ บริบูรณ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com