#
กิจกรรม
ทีม
0010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ทีม 6 คน / ครู 3 คน 11
0051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ทีม 6 คน / ครู 3 คน 4
0062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 8 คน / ครู 3 คน 0
0070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 ทีม 10 คน / ครู 3 คน 1
0071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 ทีม 10 คน / ครู 3 คน 1
0102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 5
0103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 3 คน / ครู 2 คน 0
0708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 1
0709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 3 คน / ครู 2 คน 0
0776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 5 คน / ครู 2 คน 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com