เมนูรายการหลัก
สรุปรายการแข่งขัน
ข้อมูลผู้ใช้ สถานที่ คู่มือ
การนำเสนอผลแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 23
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 721
 • จำนวนนักเรียน 1,513
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 1,068
 • จำนวนกรรมการ 759
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 2,581
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 3,340
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 264 / 264 (100.00%)
ตารางการแข่งขัน
สรุปการแข่งขันรายวัน
เกณฑ์การแข่งขัน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 1
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 1
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 34
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 558
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 4925
 • เริ่มนับ 11 มิถุนายน 2559
 • IP:3.236.8.46
FaceBook
ข่าวประชาสัมพันธ์


:14 ตุลาคม 2559

:6 ตุลาคม 2559

:29 กันยายน 2559

:27 กันยายน 2559

:21 กันยายน 2559

:5 กันยายน 2559

:5 กันยายน 2559

:5 กันยายน 2559

:18 สิงหาคม 2559

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 71 4 0 77
2 โรงเรียนบ้านบักดอง 34 8 5 52
3 โรงเรียนบ้านตาปรก 33 14 1 48
4 โรงเรียนบ้านกระเบา 29 9 0 45
5 โรงเรียนบ้านหนองบัว 28 7 3 40
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 27 8 3 45
7 โรงเรียนบ้านดาน 27 4 1 34
8 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 24 11 1 41
9 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 21 4 1 27
10 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 17 7 4 32
11 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 16 2 1 21
12 โรงเรียนโนนสูง 16 4 0 25
13 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 15 5 1 21
14 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 14 10 1 32
15 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 13 5 2 24
16 โรงเรียนบ้านอาราง 13 12 1 30
17 โรงเรียนบ้านกระเจา 9 7 3 25
18 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 9 7 0 17
19 โรงเรียนบ้านดอนข่า 8 4 4 23
20 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 4 4 2 13
21 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 3 5 4 14
22 โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 3 5 0 12
23 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 2 1 8
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 77 71
94.67%
4
5.33%
0
0.00%
75
2 โรงเรียนบ้านบักดอง 52 34
72.34%
8
17.02%
5
10.64%
47
3 โรงเรียนบ้านตาปรก 48 33
68.75%
14
29.17%
1
2.08%
48
4 โรงเรียนบ้านกระเบา 45 29
76.32%
9
23.68%
0
0.00%
38
5 โรงเรียนบ้านหนองบัว 40 28
73.68%
7
18.42%
3
7.89%
38
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 45 27
71.05%
8
21.05%
3
7.89%
38
7 โรงเรียนบ้านดาน 34 27
84.38%
4
12.50%
1
3.13%
32
8 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 41 24
66.67%
11
30.56%
1
2.78%
36
9 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 27 21
80.77%
4
15.38%
1
3.85%
26
10 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 32 17
60.71%
7
25.00%
4
14.29%
28
11 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 21 16
84.21%
2
10.53%
1
5.26%
19
12 โรงเรียนโนนสูง 25 16
80.00%
4
20.00%
0
0.00%
20
13 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 21 15
71.43%
5
23.81%
1
4.76%
21
14 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 32 14
56.00%
10
40.00%
1
4.00%
25
15 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 24 13
65.00%
5
25.00%
2
10.00%
20
16 โรงเรียนบ้านอาราง 30 13
50.00%
12
46.15%
1
3.85%
26
17 โรงเรียนบ้านกระเจา 25 9
47.37%
7
36.84%
3
15.79%
19
18 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 17 9
56.25%
7
43.75%
0
0.00%
16
19 โรงเรียนบ้านดอนข่า 23 8
50.00%
4
25.00%
4
25.00%
16
20 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 13 4
40.00%
4
40.00%
2
20.00%
10
21 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 14 3
25.00%
5
41.67%
4
33.33%
12
22 โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 12 3
37.50%
5
62.50%
0
0.00%
8
23 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 8 2
40.00%
2
40.00%
1
20.00%
5


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com