#
กิจกรรม
ทีม
0376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 [ทีม] 10 คน/ 3 คน 3
0378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 [ทีม] 12 คน/ 4 คน 0
0395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 [ทีม] 12 คน/ 4 คน 4
0398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 [ทีม] 16 คน/ 5 คน 0
0377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม] 10 คน/ 3 คน 0
0379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม] 12 คน/ 4 คน 0
0396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 [ทีม] 12 คน/ 4 คน 1
0399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 [ทีม] 16 คน/ 5 คน 0
0400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 [ทีม] 5 คน/ 2 คน 1
0404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 [ทีม] 2 คน/ 2 คน 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com