#
กิจกรรม
ทีม
0311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 10
0307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 [ทีม] 2 คน/ 2 คน 11
0262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 7
0263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 8
0268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 11
0269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 18
0308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 [ทีม] 2 คน/ 2 คน 12
0312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 9
0265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 1
0271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 0
0300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 1
0310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 1
0309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 [ทีม] 2 คน/ 2 คน 0
0313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 1
0721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com