#
กิจกรรม
ทีม
0001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 6
0003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 2
0012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 [ทีม] 6 คน/ 3 คน 0
0018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 1
0022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 7
0026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 1
0048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 1
0067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 2
0734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 2
0004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 0
0006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 1
0013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 [ทีม] 6 คน/ 3 คน 0
0019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 0
0023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 0
0027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 0
0034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 0
0050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 0
0068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com